Wat is het Rimbo-Gilde?

Het rimbo-gilde is een collectief dat bestaat uit publieke en private kenniswerkers uit het OTO- en Adviesveld. De missie van het gilde is het ondersteunen van kenniswerkers in en aan het stelsel van veiligheidsmanagement. 

De leden komen onder de Chatham House Rule periodiek bijeen om binnen dat collectief individueel of in interactie bezig te zijn met het ontwikkelen en delen van kennis van veiligheidsmanagement in het algemeen en Risico- & IncidentManagement in Buitengewone Omstandigheden (‘RIMBO’) in het bijzonder. 

De gilde-leden doen dat vanuit een gedeeld referentiekader waarvoor Herman van Hijum en Roy Johannink de basis hebben gelegd in hun publicatie “Het landschap van crisisbeheersing – incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden” (versie II, 2019).

Voor vragen of opmerkingen kunt u het contactformulier gebruiken via de contactpagina.