Wat is het Rimbo-Gilde?

Het rimbo-gilde is een collectief dat bestaat uit publieke en private kenniswerkers uit het OTO- en Adviesveld. De missie van het gilde is het ondersteunen van kenniswerkers in en aan het stelsel van crisismanagement: het in buitengewone omstandigheden (crisis, ramp) geven van vorm en inhoud aan het voorkomen van (risicomanagement) en verdedigen tegen (incidentmanagement) onveiligheid. 

De gilde-leden komen onder de Chatham House Rule periodiek bijeen om individueel of in interactie bezig te zijn met het ontwikkelen en delen van kennis over de context, functie en werking van crisismanagement c.q. Risico- & IncidentManagement in Buitengewone Omstandigheden (RIMBO). 

De basis voor die RIMBO-doctrine is gelegd door Herman van Hijum en Roy Johannink in hun publicatie “Het landschap van crisisbeheersing – incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden” (versie II, 2019).

Voor vragen of opmerkingen kunt u het contactformulier gebruiken via de contactpagina.